Windows Azure Storage med Bj%u00f6rn Eriksen.

Thursday, September 29, 2011 from 5:30 PM to 9:00 PM

Windows Azure Storage %u00e4r en tj%u00e4nst i Windows Azure som r%u00f6r olika typer av lagring. Blobs, Queues, Tables och %u00e4r begrepp som m%u00e5nga garanterat k%u00e4nner till, och s%u00e4kert har en uppfattning om hur de ska bete sig, men finns det mer %u00e4n det som syns p%u00e5 ytan? Utvecklare %u00e4r vana att jobba med filsystem, databaser och k%u00f6hanterare s%u00e5 varf%u00f6r skapa en ny modell? Skalbarhet och p%u00e5litlighet %u00e4r det korta svaret!

Register here.

Join Sweden Windows Azure Group (SWAG)here.